Nákupný košík: 0 položiek
Úvod InformácieStarostlivosť o hodinky

Starostlivosť o hodinky

QUARTZ strojček

Nastavenie dátumu s vysúvacím kľúčikom – povytiahnite kľúčik do 1. pozície. Otáčajte kľúčik v smere hodinových ručičiek kým sa neobjaví dátum o jeden menší ako želaný. Napr. ak je dnes 12, nastavte 11. Povytiahnite kľúčik do ďalšej pozície a otáčajte ručičkami kým neprejdete pozíciu polnoc. Pokračujte v otáčaní až po aktuálny čas a nastavte. Uistite sa, že ste kľúčik zatlačili do želanej pozície, aby bola zaručená vodotesnosť.

Nastavenie presného času

Vytiahnite kľúčik do druhej pozície a otáčaním ručičiek nastavte aktuálny čas. Presvedčte sa, že kľúčik zatlačíte úplne kvôli vodotesnosti.

Nastavenie dátumu a času so závitovým kľúčikom

Nastavenie dátumu a času je rovnaké ako hore popísaný postup, ale najskôr je nutné vyskrutkovať kľúčik zo zabezpečenej polohy zaručujúcej vodotesnosť. Po nastavení dátumu a času kľúčik zatlačte a zaskrutkujte na zaručenie tesnosti.

Používanie časovacieho venca

Otáčajte veniec len proti smeru hodinových ručičiek. Obťažnosť (odpor) otáčania venca je daná bezpečnosťou a spoľahlivosťou, na ktorú sú hodinky určené. Pre nočné používanie odporúčame nastavenie „0“ o želaný rozdiel pred minútovú ručičku. Časový interval bude vlastne odpočítavaný.

 

Všeobecné zásady starostlivosti

Podobne ako pri každom inom zariadení je odporúčaná pravidelná údržba na udržanie životnosti, spoľahlivosti a úžitku.

Čistenie

Mali by ste občasne prepláchnuť čistou vodou s cieľom odstrániť usadeniny alebo iné cudzie zložky, ktoré sa môžu zhromažďovať na povrchu alebo pod otočným vencom. Toto je obzvlášť dôležité po pôsobení a aktivitách v slanej vode.

Kryštály

Odporúčame hlavne u menej odolného minerálneho sklad bezodkladne odstraňovať všetky kryštály z povrchu skla.

Vodotesnosť

Hodinky majú niekoľko tesniacich krúžkov, ktoré zaručujú vodotesnosť hodiniek. Po čase tesniace krúžky a tesnenia kľúčika vyschnú, preto odporúčame ich výmenu každých 24 mesiacov. Prípadne častejšie, ak sú hodinky vystavené chlórovanej vode v bazénoch alebo slanej vode. Po výmene tesnení musia byť hodinky testované na vodotesnosť.

Kondenzácia výpar

Pri náhlej zmene teplôt (napr. skok do studeného bazéna v horúcom dni), sa môže objaviť kondenzát na sklíčku hodiniek. Toto zahmlenie by sa malo rozptýliť samo a neovplyvní funkčnosť strojčeka hodiniek. Ak sa zarosenie samo nestratí, je potrebné hodinky poslať do servisu na kontrolu a zhodnotenie.

Batéria

Väčšina batérií má životnosť 18 – 36 mesiacov.

Kožené remene

Ak sú slová „water resistante“ vytlačené zospodu remienka, tak bol upravený odolávať vlhkosti. Životnosť koženého remienka závisí od návykov v nosení, starostlivosti a prostredia. Stmavnutie kože časom je prirodzené.