Nákupný košík: 0 položiek
Úvod InformácieStarostlivosť o šperky

Starostlivosť o šperky

Odporúčania:

  • Používať šperky/doplnky iba k účelom, ku ktorým sú určené a rozhodne ich nenosiť pri ťažkej manuálnej práci, vo vlhkom agresívnom prostredí, vo vode, saune, a podobne.
  • Šperky pred spaním odkladať, aby nedošlo k ich mechanickému poškodeniu, prípadne aby ste sa neporanili.
  • Chrániť šperky pred chemickými vplyvmi, napr. kozmetickými prípravkami, parfémami, pri farbení vlasov, pri práci v laboratóriách atď.
  • Chrániť šperky pred nárazmi a mechanickým poškodením.
  • Čistiť šperky výhradne prípravkami k tomu určenými alebo požiadať o odborné vyčistenie priamo v zlatníckej predajni, hlavne pokiaľ sa jedná o šperky s kameňmi.
  • V prípade poškodenia šperku neopravovať vlastnou silou, ale nechať opraviť odborne.

 

Dôležité upozornenia:

Záruka sa nevzťahuje na závady šperkov/doplnkov vzniknutými v dôsledku opotrebenia spôsobeného obvyklým používaním, ako sú napríklad oxidácia, poškriabanie, oter povrchovej úpravy, na závady spôsobenými nevhodným zaobchádzaním, ako sú napríklad deformácia šperku, roztrhnutie retiazky, rozbitie kameňov, strhnutie závitu a pod.

Kožené časti šperku nie sú tak odolné ako kovové. Koža je prírodný materiál podliehajúci vplyvu svetla, tepla, vlhkosti a potu. Nevystavujte ich teda nadmernému namáhaniu a vlhkosti, pri športových aktivitách šperky/doplnky odkladajte a počítajte s tým, že pôsobením vyššie uvedených vplyvov môžu kožené časti meniť farbu, tvar a strácať pružnosť a pevnosť.

Oxidácia, alebo sčernenie, nie je výrobnou vadou. Ide o prirodzenú chemickú reakciu spôsobenú výskytom rôznych chemických látok v ovzduší alebo ľudskej pokožke. Vo väčšej miere k oxidácii prispieva najmä obsah zlúčenín síry v danom prostredí, užívanie liekov, niektoré kozmetické prípravky, ale aj prašné prostredie. K uvedeniu šperkov do pôvodného stavu stačí vyčistenie prípravkami určenými k čisteniu šperkov

 

Varovanie:

Šperky držte z dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo vdýchnutia alebo prehltnutia!