nákupní košík: 0 položek
úvod ÚvodObchodní podmínky

Obchodní podmínky

Čl. 1 - Základní ustanovení 

 

1. Obchodní podmínky internetového obchodu www.watch-shop.sk upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží. Považují se za závazné při prodeji zboží kupujícímu.

 

2. Provozovatelem internetového obchodu www.watch-shop.sk je:

WSW s. r. o.

Bodvianska 21

821 07 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 46 555 200

(Dále jen prodávající).

 

3. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která realizuje objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu www.watch-shop.sk (dále jen kupující).

 

4. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovor) si hradí kupující sám.

 

5. Všechny vztahy, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, hlavně Zákonem o ochraně spotřebitele č. 250/2007 Sb z., v platném znění.

 

 

Čl. 2 - Cenové a platební podmínky, čas plnění 

 

1. Ceny uvedené na www.watch-shop.sk jsou konečné. Nejsme plátce DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny v případě kurzových změn a změn cen u dodavatele.

 

2. Prodej zboží se realizuje na základě objednávek kupujícího vytvořených ve virtuálním obchodě po úspěšné on-line registraci. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

Identifikaci kupujícího,

Množství požadovaných kusů produktu,

Požadovaný způsob platby, způsob dodání zboží a místo plnění,

Cenu.

 

3. Informace, které nám poskytne kupující prostřednictvím formuláře, slouží výhradně pro potřebu poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytnuty třetím osobám ani jinak komerčně využívány.

 

4. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši.

 

5. Způsob platby:

převodem na účet uvedený na webu www.watch-shop.sk,

dobírkou,

v hotovosti při osobním převzetí (po předchozí dohodě).

 

Čl. 3 - Dopravní, expediční podmínky a nevyzvednuté objednávky 

 

1. Objednané zboží zasílá prodávající kurýrní službou DPD / PPL. O expedici bude kupující informován e-mailem nebo telefonicky. Doba doručení je následující pracovní den po přijetí požadovaného zboží na sklad. Objednávku může kupující sledovat po přihlášení do systému po registraci.

 

2. Expediční doba je doba, v níž je objednaný produkt předán k přepravě společnosti DPD / PPL. Tato doba se může lišit u každého produktu a je uvedena v podrobném popisu každého zboží. Standardně 5 pracovních dnů.

 

3. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku kupujícím vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodu, který zavinil kupující, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 10 €. Odesláním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami prodávajícího a se smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty a manipulační poplatky), budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojeným a úroků z prodlení.

 

 

Čl. 4 - Reklamace 

 

1. Případné reklamace vyřídíme ke spokojenosti kupujícího av souladu s platným právním řádem České republiky. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné závady a neprodleně je hlásit přes kontaktní formulář do 2 dnů ode dne skutečného převzetí dodávaného zboží. Za závady vzniklé přepravcem neručíme.

 

 

2. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní závady.

 

 

3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

běžným používáním,

nesprávným použitím výrobku.

 

4. Postup při reklamaci:

Informovat prodávajícího o reklamaci přes kontaktní formulář.

Kupující musí zboží zaslat jako doporučený balík (ne na dobírku!) Na adresu prodávajícího.

Při zásilce uvede kupující důvod reklamace, svou adresu a telefonický nebo e-mailový kontakt.

Reklamace bude vyřízena co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

 

Čl. 5 - Zrušení objednávky 

 

1. Objednávku je možné zrušit do 24 hodin od objednání bez poplatku a bez udání důvodu. Za zrušení objednávky po této lhůtě si kupující bude účtovat náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou objednávkou ve výši 10 €.

 

 

Čl. 6 - Informace o zboží 

 

1. Veškeré uvedené informace o zboží jsou převzaté od dodavatelů prodávajícího. Prodávající nepřebírá odpovědnost za jejich platnost. V případě obrázků uvedených u zboží se jedná o ilustrační obrázky, takže nemusí být převzaty z uvedeného zboží.

 

 

Čl. 7 - Odstoupení od kupní smlouvy 

 

1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.watch-shop.sk i bez udání důvodu, nejpozději však do 7 dnů ode dne skutečného převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužívány.

 

2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7, odst. 1. obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace) v neporušeném obalu doporučeně nebo osobně na adresu prodávajícího. Dobírky nebudou akceptovány! V případě, že obal bude znehodnocen, má prodávající nárok nepřijmout zpět takové zboží. Vrácené zboží musí být nepoužívané, nepoškozené a bez zjevných známek užívání.

 

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu prodávajícího. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího, případně adresa pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

 

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7, odst. 3 obchodních podmínek, má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započítal na část vrácené kupní ceny kupujícímu ve výši 15 € .

 

5. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co mu byl prodán nebo doručen jiné zboží, než si objednal, nejpozději však do 2 dnů od jeho skutečného převzetí.

 

6. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy v souladu s předchozími odstavci čl. 7 obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou částku za zboží (kromě poštovného resp. Dopravního) bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do 30 pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou v závislosti od požadavku kupujícího vyjádřeného v odstoupení od smlouvy. V případě vrácení zboží doručeno prodávajícímu osobně kupujícím nebo jeho zástupcem, je prodávající povinen vrátit kupujícímu příslušnou částku v hotovosti oproti zpětnému převzetí zboží.

 

7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží na osobní odběr nepřevezme do 7 dnů od oznámení termínu zpřístupnění k provedení nebo do 7 dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.

 

8. V případě odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy dle čl. 7, odst. 7 obchodních podmínek, má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) ve výši 15 €.

 

 

Čl. 8 - Závěrečná ustanovení 

 

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavřené s prodávajícím.

 

2. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politiky prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky.